Ceramah Tari Chen Ya Ping: “Legacy dan Gerakan Kebudayaan Nativis di Taiwan tahun 1970-an” & “The Cursive Trilogy – Teater Tari Cloud Gate Taiwan”

11 Juli 2007|