Dewan Kesenian Jakarta | Jakarta Arts Council

Berita

Laporan Tahunan Kegiatan 2021

Buku laporan tahunan kegiatan 2021 Dewan Kesenian Jakarta periode kepengurusan 2020-2023. Berisi paparan kegiatan dari enam komite; Komite Tari, Komite Teater, Komite Musik musik, Komite

Go to Top