Dewan Kesenian Jakarta | Jakarta Arts Council

Siaran Pers

Laporan Program Tahunan DKJ 2022

Buku laporan tahunan kegiatan 2022 Dewan Kesenian Jakarta periode kepengurusan 2020-2023. Berisi paparan kegiatan dari enam komite; Komite Tari, Komite Teater, Komite Musik musik, Komite

Go to Top